22-014-00 Bevattningsbil med 17 kubik vattentank samt spridarbalk baktill för bevatning av vägbanor. Även möjlighet att koppla in sig som extern tank till t.ex brandfordon.